EMDR

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een (meestal kortdurende) therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen, verliezen of traumatische ervaringen. Door tegelijkertijd de emotioneel beladen gebeurtenis te activeren in het brein, en afleidende stimuli aan te bieden (bv in de vorm van snelle oogbewegingen) kunnen traumatische beelden en belemmerende zelfcognities worden aangepakt. Doel van EMDR is dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken, waardoor klachten verminderen en er meer rust ontstaat.

EMDR is een 1e-keus-behandeling bij PTSS, maar ook effectief gebleken bij een bredere range aan belastende gebeurtenissen, angst, depressie, verlies, fobieën en bij belemmerende persoonlijkheidskenmerken / negatieve overtuigingen over jezelf. EMDR is bij uitstek een ervaringsgerichte behandeling, en leunt weinig op het cognitief snappen en weten. Zie voor meer informatie: www.emdr.nl.