Andere therapieën

Schematherapie is een relatief nieuwe en effectieve vorm van cognitieve gedragstherapie, ontwikkeld voor mensen die op meerdere levensgebieden vastlopen of al meerdere behandelingen met onvoldoende resultaat hebben gevolgd. Het is een over het algemeen langer durende therapie, waarin mensen inzicht kunnen verwerven in patronen ofwel schema's die aan hun problemen ten grondslag liggen. Een schema is vaak al vroeg in het leven gevormd en is als het ware een bril waarmee mensen naar zichzelf en de wereld om zich heen kijken. Door negatieve ervaringen kan een gekleurd beeld ontstaan, wat het denken, gevoel en gedrag kan beïnvloeden. U kunt leren hoe negatieve schema's minder invloed op uw leven kunnen hebben, zodat er meer ruimte ontstaat voor gezonde kanten, voor positieve ervaringen en voor een betere zelfontwikkeling.

Vaak gaat het bij schematherapie dus om langerdurende behandeling, maar er worden steeds vaker ook kortdurende vormen van schematherapie toegepast. Of deze vorm van therapie voor u passend is, is o.a. afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten, en uw eigen wensen t.a.v. therapie. Als praktijk voor kortdurende behandeling werken wij zoveel mogelijk met een duidelijke focus en is het traject er mede op gericht handvaten te vinden om weer zelfstandig verder te kunnen en klachten constructief te kunnen hanteren.

Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: www.schematherapie.nl/schematherapie.

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Deze vorm van therapie gaat niet zozeer uit van mogelijke oorzaken van je problemen, maar gaat uit van het versterken van positieve kwaliteiten en het gebruiken van oplossingen die mensen al in zich hebben om daarmee problemen beter hanteerbaar te maken. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken.