Download mijn contactgegevens

Sophie de Jong

GZ-Psycholoog BIG (69062991725) Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg
Cognitief gedragstherapeut VGCt
EMDR Europe practitioner VEN
Basis Schematherapeut
0616622261

In 1996 rondde ik mijn psychologiestudie (geestelijke gezondheidkunde) af in Maastricht. Sindsdien ben ik werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. De eerste jaren binnen de specialistische GGZ, waar ik ervaring heb op kunnen doen met uiteenlopende doelgroepen (speciale affiniteit houd ik voor de groep doven en slechthorenden) en de vele verschillende psychiatrische problematieken.

In de loop der jaren heb ik de postdoctorale opleidingen gezondheidszorgpsychologie en cognitieve gedragstherapie afgerond. Later heb ik me ook bekwaamd in EMDR en schematherapie. De verschillende therapieën zal ik combineren, zodat ze elkaar aanvullen.

In 2010 heb ik, eerst een gedeeltelijke, overstap gemaakt naar de basis GGZ, hetgeen in 2016 heeft geleid tot een overname van deze praktijk, samen met collega Suzanne Houdijk. Sindsdien heb ik me volledig toegelegd op het behandelen binnen de basis GGZ.
Het werken met korter durende trajecten stimuleert zowel de cliënt als mij om doelgericht te werken. Het sluit aan bij de veerkracht van mensen, ondanks geleden tegenslagen, maar ook bij mij persoonlijk. Ik zal u altijd analytisch benaderen op een directieve wijze met veel empathie. Vriendelijk confronterend met humor gericht op inzicht en autonomie.
Mijn doel is mensen helpen bij het vinden of ontwikkelen van hun eigen competenties, kwaliteiten en (nieuwe) inzichten, waardoor zij in staat zijn op een andere manier naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Door dat toegenomen perspectief zullen de aanvankelijke klachten afnemen of leefbaar worden.

Download mijn contactgegevens

Suzanne Houdijk

GZ-psycholoog BIG (19910458825)
Registerpsycholoog NIP / gezondheidszorg
EMDR-therapeut, level II, Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Basis schematherapeut
0610233179

In 2003 studeerde ik af als psycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen (klinische psychologie). Sindsdien heb ik ruime werkervaring opgedaan in zowel de Specialistische als Basis-GGZ en daarbij gewerkt met allerlei klachten en problematiek, zoals burnoutklachten, angst- en stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en autismespectrumstoornissen. Ik rondde de opleiding tot GZ-psycholoog BIG in 2007 af. Vervolgens heb ik me m.n. verder bekwaamd in de EMDR en schematherapie.

Mijn interesse in motivaties, beleving en gedrag van mensen is altijd een rode draad in mijn studie- en werkervaringen geweest. Leidend in mijn huidige werk als psycholoog is dan ook vooral: zonder oordeel samen zoeken naar meer inzicht en begrip van het eigen gedrag, van waaruit mogelijkheden voor verandering gezocht worden, zodat de cliënt de eigen kracht (terug)vindt.

Vanaf 2009 ben ik bij Psychologie Praktijk Nijmegen werkzaam binnen de Basis GGZ. Binnen dit kader van kortdurende behandeling is mijn doel het vlottrekken van gestagneerde processen; het is essentieel voor het welbevinden dat de cliënt weer in beweging kan komen en zelfstandig verder kan, i.p.v. vast te zitten in een gebrek aan perspectief.

Lange tijd heb ik zowel in de Basis als in de Specialistische GGZ gewerkt. Sinds 2016 richt ik me met veel plezier op het werken in de BGGZ binnen Psychologie Praktijk Nijmegen. Daarnaast geef ik les aan de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog binnen het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen in Nijmegen.