Download mijn contactgegevens

Suzanne Houdijk

Ik heb Klinische psychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na mijn afstuderen in 2003 heb ik ruime werkervaring opgedaan in zowel de Basis- als Specialistische GGZ en daarbij gewerkt met allerlei klachten en problematiek (zie werkervaring). Ik heb hierbij specifieke ervaring opgedaan met mensen met burnoutklachten en ASS (autismespectrumstoornissen). Ook heb ik verschillende postdoctorale opleidingen en cursussen gedaan en registraties behaald.

Rode draad in mijn studie- en werkervaringen is altijd geweest, dat mijn interesse in motivaties, beleving en gedrag van mensen een centrale rol heeft. Leidend in mijn huidige werk als psycholoog is dan ook vooral: het samen met de cliënt zoeken naar meer inzicht en begrip van het eigen gedrag, van waaruit mogelijkheden voor verandering gezocht worden, zodat de cliënt de eigen kracht (terug)vindt.

Werkervaring

Na mijn afstuderen ben ik als docent en trainer werkzaam geweest aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast heb ik gedurende enkele jaren freelance psychiatrische expertises verricht.

Vanaf 2004 heb ik binnen de Specialistische GGZ gewerkt. Mijn aandachtsgebieden waren lange tijd m.n. persoonlijkheidsproblematiek en arbeidsgerelateerde klachten. Van 2010 tot 2016 heb ik vervolgens gewerkt met mensen met autismespectrumproblematiek (ASS), waarbij een scala aan bijkomende klachten (bv angst, stemmingsklachten, trauma) en grote uitdagingen op verschillende levensgebieden (bv relatieproblemen, werkproblemen, problemen in de sociale context) vaak een essentieel onderdeel van de problematiek vormen. Ik heb in de loop van de jaren zowel gewerkt met individuele behandelingen, als met groeps- en deeltijdbehandeling. Tevens ben ik betrokken geweest bij het opleiden van aankomende psychologen.

Vanaf 2009 ben ik werkzaam binnen Psychologie Praktijk Nijmegen. Ons werk situeert zich in de Basis GGZ en is daarmee kortdurend van aard. Binnen dit kader van kortdurende behandeling is mijn doel het vlot trekken van gestagneerde processen. Essentieel voor het welbevinden, is dat de cliënt weer in beweging kan komen en zelfstandig verder kan, i.p.v. vast te zitten in een gebrek aan perspectief.

Lange tijd heb ik zowel in de Basis als in de Specialistische GGZ gewerkt. Sinds 2016 richt ik me met veel plezier volledig op het werken in de BGGZ binnen Psychologie Praktijk Nijmegen.

Opleidingen en registraties

 • Doctoraal klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Postdoctorale opleiding gezondheidszorgpsycholoog (BIG nr. 19910458825)
 • NIP-lid en psycholoog NIP
 • Cursussen cognitief gedragstherapeutische en oplossingsgerichte behandeling
 • Diverse cursussen psychodiagnostiek
 • Opleiding tot EMDR-therapeut, level II, Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Basiscursus Schematherapie
Download mijn contactgegevens

Sophie de Jong

In 1996 heb ik mijn psychologiestudie afgerond in Maastricht. Vlot daarna heb ik de postdoctorale opleidingen gezondheidszorgpsychologie en cognitieve gedragstherapie gedaan. In de afgelopen jaren heb ik me ook verder bekwaamd in EMDR en schematherapie. De verschillende therapieën zal ik combineren, zodat ze elkaar aanvullen, op mijn persoonlijke manier. Ik zal daarbij op een volgende wijze te werk gaan: analytisch directief met veel empathie, kritisch en doortastend op invoelende manier, humorvol met waar ruimte een tintje ironie, vriendelijk confronterend gericht op inzicht en autonomie, creatief gestructureerd en menselijk objectief.

Mijn interesse gaat uit naar de menselijke psyche in het algemeen. Met name vind ik het bijzonder te blijven ervaren hoe veerkrachtig mensen zijn ondanks geleden tegenslagen. Mijn doel is mensen helpen bij het vinden of ontwikkelen van hun eigen competenties, kwaliteiten en (nieuwe) inzichten, waardoor zij in staat zijn op een andere manier naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Door dat toegenomen perspectief zullen de aanvankelijke klachten afnemen of leefbaar worden.

Daarnaast heb ik affiniteit met mensen die problemen ervaren op grond van hun auditieve beperkingen. Om die reden heb ik mij jarenlang intensief bezig gehouden met de taal en cultuur van dove mensen.

Werkervaring

Inmiddels heb ik zo’n kleine 25 jaar werkervaring als psycholoog. Bij enkele (specialistische) GGZ instellingen heb ik ervaring op kunnen doen met uiteenlopende doelgroepen en verschillende psychiatrische problematieken. Ook heb ik deel uit gemaakt van de gespecialiseerde GGZ gericht op doven en slechthorenden. Hierbij passeert het hele scala aan psychische problematiek; specifiek zijn onder andere de behandelingen voor tinnitus (oorsuizen), hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) en coda's (child of deaf adults).

Sinds januari 2009 ben ik, aanvankelijk naast bovenbeschreven functie, ook als zelfstandige werkzaam in de generalistische basis ggz. Vanaf juli 2016 vormen mijn collega Suzanne Houdijk en ik de maatschap Psychologie Praktijk Nijmegen.

Mijn behandelingen voer ik uit op basis van cognitieve gedragstherapie. Uit onderzoek blijkt dat dit een zeer effectieve vorm van therapie is bij diverse klachten. Deze therapie gaat ervan uit dat de oorzaak van de klachten gevonden kan worden in bepaalde gedachten, zoals u ook elders kunt lezen op de site. Deze gedachten zijn vaak onbewust en automatisch en bestaan al zo lang dat ze een gewoonte zijn geworden. Ze worden een bril waardoor u naar uzelf en de wereld kijkt. In de behandeling worden deze gedachten opgespoord, genuanceerd en eventueel gecorrigeerd, waardoor u zich anders gaat voelen en gedragen.

Opleidingen en registraties

 • Psycholoog NIP
 • BIG registratie GZ-psycholoog
 • Cognitief gedragstherapeut, VGCt
 • EMDR Europe Practitioner, VEN
 • Basiscursus schematherapie
 • Training mindfulness
 • Kortdurende oplossingsgerichte gesprekstherapie
 • Verschillende cursussen Nederlandse gebarentaal