Oplossingsgerichte therapie

Deze vorm van therapie gaat niet zozeer uit van mogelijke oorzaken van je problemen, maar gaat uit van het versterken van positieve kwaliteiten en het gebruiken van oplossingen die mensen al in zich hebben om daarmee problemen beter hanteerbaar te maken. Wat zou u bijvoorbeeld doen als het probleem fictief al opgelost zou zijn? Hoe zou u zich anders gedragen? Wie of wat zou een positief effect hebben op uw klachten? In de behandeling gaan we op zoek naar oplossingen. De therapeut is hierbij een coach die samen met u kijkt naar de stappen die u zou kunnen zetten in de richting van uw oplossing.