Welkom

Als u last heeft van psychische klachten of emotionele problemen en het lukt u niet om er zelf of met hulp van familie en vrienden uit te komen, dan bent u mogelijk gebaat bij professionele psychologische hulp. Bij Psychologie Praktijk Nijmegen kunt u terecht voor kortdurende behandeling van vrijwel alle veelvoorkomende klachten, o.a. angst & stemmingsklachten, onzekerheid, paniek en ingrijpende ervaringen. lees meer...

Wachttijd voor nieuwe aanmeldingen en behandelingen:

De huidige wachttijd bedraagt meer dan 10 weken (update: 22-06-2022). Na intake start direct de behandeling. Ivm het bereiken van het opgelegde omzetplafond, kunnen wij geen CZ verzekerden meer in behandeling nemen dit jaar.

UPDATE CORONA VIRUS: Omdat de praktijk zich verantwoordelijk voelt voor de continuïteit van zorg, houdt zij zich aan de richtlijnen van het RIVM. Qua hygiënemaatregelen en gedragsregels in en van de praktijk volgen wij de actuele aanwijzingen van het RIVM.

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 gaat het Zorgprestatiemodel in, de nieuwe bekostigingsstructuur binnen de GGZ. Zie voor meer informatie www.zorgprestatiemodel.nl. Doordat er per sessie gedeclareerd zal gaan worden, wordt uw eigen risico direct aangesproken. Na het bereiken van uw eigen risico-bedrag wordt de behandeling vanuit de Basisverzekering vergoed wanneer wij een contract met uw verzekeraar hebben. We hebben contracten met alle verzekeraars behalve Caresq en ONVZ.

 

Ontmoet het team

Aangesloten bij:

PsyZorgNijmegen is de Nijmeegse zorgcoöperatie van en voor psychologen, werkzaam in de generalistische basis GGZ.

www.psyzorgnijmegen.nl

De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie is de onafhankelijke wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland.

www.vgct.nl

Vereniging EMDR Nederland. De doelstellingen van de Vereniging zijn:

  • het bevorderen van de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland;
  • kwaliteitsbewaking van de toepassing van EMDR;
  • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.
www.emdr.nl

Nederlands Instituut van Psychologen. Het NIP is een vereniging voor psychologen en neemt vragen van leden, psychologen en relaties in behandeling.

www.psynip.nl