Welkom

Als u last heeft van psychische klachten of emotionele problemen en het lukt u niet om er zelf of met hulp van familie en vrienden uit te komen, dan bent u mogelijk gebaat bij professionele psychologische hulp. Bij Psychologie Praktijk Nijmegen kunt u terecht voor kortdurende behandeling van vrijwel alle veelvoorkomende klachten, o.a. angst & stemmingsklachten, onzekerheid, paniek en ingrijpende ervaringen. lees meer...

Wachttijd voor nieuwe aanmeldingen en behandelingen:

De huidige wachttijd 8 weken (update: 20-06-2024). Na intake start direct de behandeling. Gedurende de vakanties zullen wij voor elkaar waarnemen.

Zorgprestatiemodel

SInds 2022 wordt het Zorgprestatiemodel gebruikt als nieuwe bekostigingsstructuur binnen de GGZ. Meer informatie over het Zorgprestatiemodel is te vinden op www.zorgprestatiemodel.nl. Aangezien er per sessie gedeclareerd wordt, wordt uw eigen risico direct aangesproken. Wanneer u uw eigen risico heeft bereikt, wordt de behandeling vanuit de Basisverzekering vergoed als wij een contract hebben met uw verzekeraar. Op dit moment hebben wij geen contracten met de volgende verzekeraars: Caresq (labels Eucare, Aevitae); ONVZ (labels VvAA en Jaaah) en ASR. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw vergoeding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

 

Ontmoet het team

Aangesloten bij:

PsyZorgNijmegen is de Nijmeegse zorgcoöperatie van en voor psychologen, werkzaam in de generalistische basis GGZ.

www.psyzorgnijmegen.nl

De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie is de onafhankelijke wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland.

www.vgct.nl

Vereniging EMDR Nederland. De doelstellingen van de Vereniging zijn:

  • het bevorderen van de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland;
  • kwaliteitsbewaking van de toepassing van EMDR;
  • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.
www.emdr.nl

Nederlands Instituut van Psychologen. Het NIP is een vereniging voor psychologen en neemt vragen van leden, psychologen en relaties in behandeling.

www.psynip.nl