EMDR

Eye movement desensitisation and reprocessing is een kortdurende behandeling gericht op het hanteren van ingrijpende gebeurtenissen, verliezen of traumatische ervaringen. Door bilaterale auditieve (u krijgt een koptelefoon op met tikjes) of visuele stimulatie (oogbewegingen) worden beide hersenhelften actief gestimuleerd en kunnen traumatische beelden en belemmerende zelfcognities worden aangepakt. De ervaring leert dat klachten hierdoor verminderen en er meer rust ontstaat.

EMDR is effectief gebleken bij traumatische ervaringen, ingrijpende gebeurtenissen, depressies, verliezen, fobieën en bij persoonlijkheidskenmerken / negatieve overtuigingen over jezelf. Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: www.emdr.nl.